Sản phẩm
i - Slow Motion HD
i - Slow Motion HD là dòng sản phẩm mới, được thiết kế chuyên dùng để phục vụ làm chậm
NET NEWS HD
Là giải pháp kỹ thuật trọn gói cho công tác truyền tin tức thông qua mạng internet
i-CAPTURE
Được thiết kế 100% bằng ngôn ngữ Tiếng Việt vì thế sẽ rất dễ dàng cho việc thao tác cũng như sử dụng.
i - BOX HD
Thiết bị i-Delay được thiết kế dùng để làm chậm luồng tín hiệu và được phát ra trở lại sau một khoảng thời gian đã được định trước.Thêm vào đó, thiết bị cho phép chèn một đoạn chương trình khác vào luồng tín hiệu đang được làm chậm.
i - LOGO HD
Thiết bị chuyên dùng để lên chữ cho phòng phát hình
Thiết bị i-LOGO được thiết kế dùng để cấy Logo, chạy chữ, pop-up
i - DELAY HD
Thiết bị i-Delay được thiết kế dùng để làm chậm luồng tín hiệu và được phát ra trở lại sau một khoảng thời gian đã được định trước.Thêm vào đó, thiết bị cho phép chèn một đoạn chương trình khác vào luồng tín hiệu đang được làm chậm.
Khách hàng
Đang online
  :
1
Lượt truy cập
  :
84.389