Chi tiết
Dựng hình phim tuyến tính
09-05-2012 09:52

1.Khái niệm chung
 


Dựng hình phi tuyến tính là kỹ thuật dựng các cảnh quay (dưới dạng là các clip video và audio) với việc tìm kiếm, sắp xếp chúng (cắt, dán, chèn và thêm các mảnh mới) không phải theo các trình tự như lúc quay mà có thể truy nhập (hoặc lấy ra) bất cứ một cảnh quay nào một cánh chính xác đến từng frame một (bán ảnh).
Ðiều này làm cho công việc dựng trở nên nhanh chóng và chính xác.
Kỹ thuật dựng phi tuyến tính có thể tả tóm tắt thành các bước như sau:
+ Nạp các đoạn video, audio vào ổ cứng thành các file video, audio.
Ðây là quá trình đọc băng trên máy VTR, chọn lựa các cảnh quay cần thiết và ghi chúng lên ổ cứng của bộ dựng phi tuyến.
Các clip video, audio được số hóa, nén giảm dòng dữ liệu cho phù hợp với ổ cứng và được gán cho các đòn chỉ vật lý của ổ cứng đó là các thông tin tham chiếu của các clip video, audio. Chúng bao gồm:
- Ðịa chỉ vật lý điểm đầu, điểm cuối.
- Thời lượng của đoạn video audio (độ dài)
- Tên gọi của nó.
Các thông tin tham chiếu này được lưu trữ dưới dạng các file văn bản (text) trên 2 đĩa hệ thống có dung lượng thấp.

+ Tìm kiếm, sắp xếp, cắt dán, chèn vá các đoạn video, audeo theo yêu cầu của kịnh bản đạo diễn chương trình.
- Các thao tác này được thực hiện thông qua một việc truy cập đến các thông tin tham chiếu đó tạo thành một play list (danh sách chạy). Như vậy quá trình dựng không tác động tạo thành một play list (danh sách chạy). Như vậy quá trình dựng không tác động
- Tiến hành kỹ xảo các đoạn video, audio.

Ðây là bước dựng có tác dụng đến các đoạn video và audio do việc phải đọc chúng ra dưới dạng video để tiến hành kỹ xảo (trộn, chồng mờ, chồng lớp), quá trình đọc đồng thời là quá trình giải nén video (decompression) do vậy chất lượng có suy hao nhất là trong trường hợp phải làm kỹ xảo chồng nhiều lớp.
Sau khi trộn, chồng mờ, tạo thành một cảnh mới chúng lại được số hóa, nén và ghi lại thành một clip mới với các thông số tham chiếu mới.
- Ðọc các đoạn video và audio theo danh sánh play listvà ghi chúng ra băng sản phẩm.

2.Lợi ích của công nghệ dựng hình phi tuyến tính

- Rút ngắn thời gian dựng (tìm kiếm, chọn cảnh).
- Các thao tác dựng chính xác.

Thực hiện được các kỹ xảo đa dạng, phong phú đáp ứng khả năng sáng tạo của đạo diễn chương trình.

Khách hàng
Đang online
  :
1
Lượt truy cập
  :
84.389