Sản phẩm » i - DELAY HD
i - DELAY HD

Thiết bị i-Delay được thiết kế dùng để làm chậm luồng tín hiệu và được phát ra trở lại sau một khoảng thời gian đã được định trước.Thêm vào đó, thiết bị cho phép chèn một đoạn chương trình khác vào luồng tín hiệu đang được làm chậm. 

i - DELAY


Thiết bị i-Delay được thiết kế dùng để làm chậm luồng tín hiệu và được phát ra trở lại sau một khoảng thời gian đã được định trước.Thêm vào đó, thiết bị cho phép chèn một đoạn chương trình khác vào luồng tín hiệu đang được làm chậm. Ngoài ra thiết bị i-Delay còn có chức năng cho phép cấy logo, chạy chữ vào luồng tín hiệu phát ra (crawl). i-Delay có thể được dùng cho công tác làm trễ tín hiệu để kiểm soát nội dung chương trình: Khi truyền hình trực tiếp hoặc tiếp phát các chương trình khác mà nội dung không kiểm soát được, việc chương trình được phát chậm cho phép kiểm soát nội dung, bỏ đi các phần chương trình không mong muốn hoặc thay thế bằng đoạn chương trình khác.
 Thiết bị i-Delay cũng có thể được dùng cho công tác địa phương hoá chương trình: Các chương trình truyền hình có tầm phủ sóng rộng, như các chương trình truyền hình quốc tế, có thể được địa phương hoá bằng máy i-Delay.  Tín hiệu được làm trễ cho phép thực hiện các công tác dịch thuật hoặc thay thế các đoạn chương trình phù hợp với địa phương.
 

Link download calog i-DELAY
 Link download Manual i-DELAY

+ Sơ đồ làm việc của i - DELAY

+ Các chức năng i - DELAY


Capture:


 
 

Playback

Phát những file đã capture, đồng thời cho phép chạy crawl và logo

Delete

Tự động xóa file đã phát rồi

Layout


Chèn quảng cáo, cắt quảng cáo


Thu lại tín hiệu VIDEO/AUDIO từ nguồn phát

 

Khách hàng
Đang online
  :
3
Lượt truy cập
  :
84.389