Sản phẩm » i - LOGO HD
i - LOGO HD

Thiết bị chuyên dùng để lên chữ cho phòng phát hình 

Thiết bị i-LOGO được thiết kế dùng để cấy Logo, chạy chữ, pop-up 


i - LOGO

Thiết bị i-LOGO được thiết kế dùng để cấy Logo, chạy chữ, pop-up

 
+ Sơ đồ làm việc của i - LOGO

+ Các chức năng i - LOGO


Istant Logo

Thiết bị i-LOGO được thiết kế dùng để cấy Logo, chạy chữ, pop-up,…một cách nhanh chóng và tiện lợi. Tất cả đều được thiết kế theo từng tab riêng biệt

Khách hàng
Đang online
  :
5
Lượt truy cập
  :
84.389